TRAWO

Si velkommen til vår nyeste familie medlem. Tracking Wolf forkortet til TRAWO er vårt nyeste prosjekt innen openSource. Tanken bak TRAWO er og opplyse om muligheten bak email og file tracking.

Prosjektet er åpen kilde kode, gir deg muligheten til og selv hoste og benytte deg av egen server, men kommer med en ferdig laget GUI. Det er ikke et krav om at denne blir brukt, og du kan lage en selv ved hjelp av dokumentasjonen.

Prosjeketet finner du her på gitHub. Og selve GUI kan lastes ned fra Google Play. Høre dette interessant ut kan du lese mer om file tracking her, og ikke minst om hvordan TRAWO fungerer.