opTracker

optracker

opTracker eller også kalt openSource Tracker
Er et enkelt å bruke program for å skrape openSources, behandle dataene og lagre dem systematisk for deg slik at du har muligheten for å analysere dem i ditt favoritt program.

Et eksempel på hvordan det kan se ut er følgende:

Målet med prosjektet var og få frem hvor mye informasjon som kan samles fra forskjellige sider for å belyse privat livet til en person. Dette i den hensikt for at folk tar sosiale media mer på alvor.

Mer informasjon om prosjektet finner du på gitHub: https://github.com/suxSx/opensource-tracker