MilQuiz

MilQuiz cover logo

Appen ble laget i forbindelse med at kadetter ved Krigsskolen, ønsket og kunne lære seg engelske gloser på enklere måte.

Appen baserer seg på ASAP gloser som er rettet mot militær engelsk for å lære ord og utrykk. Den ble tatt godt imot blant kadettene.

Google Play: Trykk her